Participant en la Assembly of Relais Culture

He participat en la Assembly of Relais Culture, a París, dins de les accions de la meua estada d'investigació desenvolupada en aquesta ciutat, com a part de les accions del projecte Transmaking en el que participe. #investigació #París


© Ricard Ramon RSS

CC BY-NC-ND 4.0