ricardramon{.net}

internet

Porte en Twitter, ara X, des de 2008, i sempre m'ha semblat una eina interessant de treball i d'oci, per a l'intercanvi d'informació, experiències, i especialment enllaços. Però des de l'arribada d'Elon Musk i els nous canvis que ha proposat, la plataforma ha acabat per convertir-se en un femer, ple d'intoxicacions i un verí que comporta una pèrdua de temps semblant a la toxicitat de TikTok o ferramentes basades a enganxar-te en actualitzacions infinites de continguts absurds. #internet

Read more...

Hui comence una nova estratègia per definir el meu espai a la xarxa, després d’alguns anys amb presència a diferents pàgines i xarxes socials. A partir de l’1 de maig, tot estarà preparat per a començar a treballar en alguns dominis nous i altres de sempre, però que traslladaran la seua activitat i infraestructura tècnica al sistema write.as. Es tracta d’un canvi important i un sistema que estava buscant des de feia anys. #internet #bloc

Read more...